Jak pomoci?

a) Přijďte na akci "Noc venku" jako host.

b) Přijďte na akci "Noc venku" jako dobrovolník 
(pomoc s organizací - kontakt: 731441267)

c) Zima klepe na dveře - teplé oblečení, deky, spacáky lidem bez přístřeší jistě pomohou přečkat blížící se zimní období.